Genoptræning

Genoptræning – vi bringer dig sikkert tilbage på banen!

Genoptræning omfatter træning af kroppens funktioner. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så det er muligt at vende tilbage til hverdagen på den bedst mulige måde.

Et genoptræningsforløb kan kombineres med både individuel behandling og holdforløb. Vi vælger et hold ud fra din(e) problematik(ker) eller selvtræning, hvor du får et træningsprogram.