Utilsigtede hændelser

I følge lovbekendtgørelsen om patientsikkerhed, er din fysioterapeut forpligtet til at indrapportere utilsigtede hændelser.

Formålet er, at reducere risikoen for patientskader og sikre læring af utilsigtede hændelser.

Som patient har du også mulighed for at indrapportere en utilsigtet hændelse på: http://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse