Undersøgelse og behandling

Under første konsultation vil fysioterapeuten, inden behandlingen, foretage en undersøgelse. Her lægges der vægt på din egen beskrivelse af problemet. Derfor er det vigtigt, at du forsøger at huske hændelsesforløbet så godt som muligt. Derfor kan det være en god ide at skrive nogle stikord ned, inden du kommer – især hvis problemet skyldes et uheld eller en ulykke.
Fysioterapeuten vil fortage en undersøgelse af relevante funktioner f.eks. bevægeligheden, muskelstyrke/stramhed, holdning i stående stilling, styring og stabilitet. Dette gøres ved forskellige tests samt ved, at fysioterapeuten mærker de relevante kropsdele igennem for at finde muskelspændinger m.m.

Behandling

Vores mål med behandlingen er at bringe dig tilbage på banen igen. Afhængig af din diagnose arbejder vi med forskellige behandlingsmetoder, som bliver fastlagt efter grundig undersøgelse. Husk at medbringe dit sundhedskort.

Du vil blive informeret om:
Hvordan fysioterapeuten skønner dit problem er opstået.
Hvordan det kan løses.
Hvordan du selv kan være med til at bedre situationen og forbygge, at det vender tilbage.
Fysioterapeuten vil i samråd med dig lægge en plan for din behandling. Et evt. træningsforløb kan foregå individuelt eller på hold.

Første behandling, 30 min.

 • Grundig undersøgelse
 • Information og vejledning
 • Fælles målsætning for forløbet
 • Behandling
 • introduktion af hjemmeøvelse

Efterfølgende behandlinger, 20 min.

 • Fortsat undersøgelse
 • Fortsat behandling
 • Opfølgning på målsætningen for forløbet
 • Opfølgende træningsterapi/hjemmeøvelse
 • Får du tilbudt en afbudstid vil der kun være ca. 25 min til første behandling.
 • Hvis du har brug for kørsel, skal du selv bestille kørsel hos Falck eller Flex-trafik.

OBS:

 • Vi gør opmærksom på, at der er afregning efter behandlingen, hvis ikke andet er aftalt.
 • Afmelding af behandlingstid skal ske senest kl. 9.00 på behandlingsdagen ellers forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på 292,60 kr.
 • Udeblivelse koster 292,60 kr.
 • Utilsigtede hændelser. I følge lovbekendtgørelsen om patientsikkerhed, er din fysioterapeut forpligtet til at indrapportere utilsigtede hændelser. Formålet er, at reducere risikoen for patientskader og sikre læring af utilsigtede hændelser. Som patient har du også mulighed for at indrapportere en utilsigtet hændelse på: http://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse